Svētdarbība
Baznīca
Pasākumi draudzē
Alfa
Jaunieši
DIAKONIJA
Svētdienas skola
Mūzika
Koncerti
Draudzes koris
Bazūņu koris
Lūgšanu vajadzības
Lasītava
KLAUSĪTAVA
Kontakti
Norādes
Māsu draudzes
PALĪDZĪBAS LŪGUMI
Veidlapas
Datu anketa
Adrese:
Baznīcas iela 13,
Dubulti, LV-2015
Jūrmala

Tālrunis:
67755807 - draudzes māja,
kanceleja/ kapsētu pārvalde

e-pasts:


Dievkalpojumu tiešraides un ieraksti, aktuālā informācija:


Draudzes rekvizīti

Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas Dubultu draudze  Reģ. Nr. 90000106272,
Baznīcas iela 13, Dubulti, Jūrmala, LV-2015,
t. 67755807


ZIEDOTĀJIEM:
Swedbank konts LV81HABA0551018959634

KAPSĒTU MAKSĀJUMIEM  Swedbank konts LV66HABA0551035565140


Draudzei nav Sabiedriskā labuma organizācijas statuss


”Zieda dvēsele ir smarža...” (Aspazija)
iesūtīts: 2013.03.09 23:57 rakstīt redaktoram 
drukāt 

16. martā plkst. 16.00 Dubultu ev. lut. baznīcā notiks Aspazijas 148. jubilejai veltīts literāri - muzikāls pasākums "Zieda dvēsele ir smarža". Piedalās – ērģelniece Diāna Jaunzeme, flautiste Daina Treimane, sitaminstrumentālists Aleksandrs Jalaņeckis, aktrise Aija Magone, literatūras zinātniece Ināra Andžāne.

Aspazija mīlēja ziedus, un tie viņai bija vienmēr blakus – dzīvē, dzejā, sapņos. Pašas dzejnieces stādītās puķes sen jau kļuvušas par zemes pīšļiem, tās dus visur, kur vien bija iespēja iesēt kādu ziedu. Jelgavā tagad ir Alunāna parks, kas zem zālāja un ietvēm glabā Aspazijas stādīto zilo un balto atraitnīšu putekļu atmiņas, jo reiz šajā vietā bija Jāņa kapi, un Aspazija uz savas mātes kapa, kamēr vien spēja, stādīja māmuļas mīļākās puķes. Pie Aspazijas mājas Dubultos arī tagad vasaras dvesma izplaucē rozes kā tālu sveicienu no Aspazijas laika dārza.
Senos dokumentālos kadros redzama Aspazija ar ziediem, fotogrāfijās, sīkos atmiņu mirkļos vēstules un dienasgrāmatās uzsmaržo sen ziedējušu ziedu brīnums, bet visdzīvākie un daudzveidīgākie ziedi joprojām izplaukst, zied un nozied Aspazijas daiļradē.
Aspazijas dzejā var sastapt daudz dažādu ziedu – sākot ar visvienkāršākajām lauku puķēm, beidzot ar rozēm, eksotiskie svešzemju ziedi lirikā plaukst līdzās neaizmirstulītēm, zied zilā ilgu puķe un mirdz rožu gaisma, sīks ziediņš starp grāmatas lapām nes prieku... Ziedi veido it kā atsevišķu pasauli, kurā sastopam šo dabas brīnumu no sīkām puķu sēklām līdz sairšanai trūdos, un tā zieds kļūst arī par cilvēka dzīves spoguli. Ziedi Aspazijas daiļradē ir iekšējās saskaņas un dvēseles līdzsvara meklējumi, kas atklāj arī zemes mūžīgo skaistumu, laika ritumu un cilvēka radošo daudzveidību. Ar ziedu tēliem Aspazija cenšas mums pateikt, ka cilvēka iekšējā pasaule ir ļoti trausla, ikdiena  to liec pie zemes, bet nosargāt šo trauslumu spēj tikai puķes, kas dzejā ir sirds noskaņu izteicējas, bet pašas Aspazijas dzīvē – ideālā skaistuma simbols. Ziedi iet bojā zem smagiem soļiem, tie novīst, arī uzvaras vainagā ievīti, tie ir kā lūgšanā paceltas rokas, kas vieno mūs ar debesīm, un Aspazija apgalvo, ka ziedi izsmaržo savu dvēseli smaržā. Tā arī top dzeja – gan dzejnieku radītā, gan mūsu zemes izauklētā, un Aspazija savā dzejolī ”Zemes poēzija” saka:
”Ak, puķes ir un būs, kā bija:
Visskaistakā zemes poēzija!”
Sava mūža pēdējos desmit gadus Aspazija bija jūrmalniece, viņas Dubultu mājas dārzs ar skaistiem ziediem priecēja garāmgājēju acis, tāpēc 2011. gadā pie Aspazijas pieminekļa Dubultos veidojām rožu dārzu.   
Koncertā iecerēts klausītājus iepazīstināt ar Aspazijas atmiņās, vēstulēs un dienasgrāmatās rakstīto, kas saistās atmiņām par ziediem – Pumpuros, Dubultos, Jaundubultos un Majoros, arī Aspazijas vērojumiem dabā. Literārie teksti atklās dzejnieces estētisko ideālu meklējumus savā apkārtnē (Aspazijas dzīves un daiļrades pētnieces I. Andžānes literāri vēsturiskie apcerējumi). Koncertā skanēs arī Aspazijas dzeja un proza, kas atspoguļo ziedu tēlu izmantošanas daudzveidību (aktrise Aija Magone). Ziedu tēma izskanēs arī  Ž. Bizē, J. Horovica, L. Delība, R. Jermaka un citu autoru skaņdarbos.
Mēs lepojamies, ka Jūrmalu par sev tik nozīmīgu vietu savos dzīves un pasaules ceļos izvēlējušies Rainis un Aspazija. Tāpēc šie koncerti Dubultu ev. lut. baznīcā katru gadu ir tilts, kas vieno pagātni un tagadni, visvairāk domājot arī par nākotnes Jūrmalu. Jūrmalai šodien ir raksturīga ziedu rota – Aspazijai noteikti patiktu pastaigāties pa Jomas ielu, skvēriem, parkiem, ielūkoties jūrmalnieku dārzos, visur viņa sastaptu to skaistumu, ko dod ziedi.
”Zieda dvēsele ir smarža,
Kāpj iz kausa viļņodama,
Prātus apņem saldā mulsā, –
Vai tev dvēslē vairāk saldmes?” (Aspazija)
Ināra Andžāne
”Aspazijas mantojums”

Aspazija, savas mājas dārzā pie rozes. 1935. gada vasara, Dubulti. Fotogrāfs: O. Mētra.

Afiša
  

Dievkalpojumi notiek
svētdienās plkst.
11:00
un ceturtdienās plkst.
19:00
draudzes mācītājs Arnis Bušs

29102673


mācītāja pieņemšana – ceturtdienās pirms dievkalpojuma; lūgums pieteikties telefoniski, Whatsapp, SMS

draudzes priekšnieks
Jānis Jurķis

26464297
JanisJurkis@gmail.com

Irēna Jeršova
draudzes lietvede
29269071

Edīte Alpe
draudzes ērģelniece


DRAUDZES KANCELEJAS UN KAPU PĀRVALDES DARBA LAIKI:
pirmdiena – piektdiena
 no 10.00 līdz 14.00 draudzes mājas kancelejā
tālrunis 67755807

Gunārs Freimanis
kapu un īpašumu pārzinis

29117054

(individuālām sarunām lūdzu pieteikties telefoniski)

Zane Štāle
Kapsētu pārvaldes kasiere lietvede
67755807
zane.stale123@gmail.com

Aina Zandarte
Kapsētu mērniece
67755807 pārvaldes darba laikā

Rekvizīti kapsētu maksajumiem:
Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas
Dubultu draudze
Reģ. Nr. 90000106272
Baznicas iela 13, Jūrmala, LV-2015
AS “Swedbank” HABA22LB
LV66HABA 055 103 556 514 0

_____________________________________


 

Copyright © 2008; Created by MB Studija »