Svētdarbība
Kristības
Iesvētības
Grēksūdze
Laulības
Svētais vakarēdiens
Izvadīšana
Baznīca
Pasākumi draudzē
Alfa
Jaunieši
DIAKONIJA
Svētdienas skola
Mūzika
Lūgšanu vajadzības
Lasītava
KLAUSĪTAVA
Kontakti
Norādes
Māsu draudzes
PALĪDZĪBAS LŪGUMI
Veidlapas
Datu anketa
Adrese:
Baznīcas iela 13,
Dubulti, LV-2015
Jūrmala

Tālrunis:
67755807 - draudzes māja,
kanceleja/ kapsētu pārvalde

e-pasts:


Dievkalpojumu tiešraides un ieraksti, aktuālā informācija:


Draudzes rekvizīti

Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas Dubultu draudze  Reģ. Nr. 90000106272,
Baznīcas iela 13, Dubulti, Jūrmala, LV-2015,
t. 67755807


ZIEDOTĀJIEM:
Swedbank konts LV81HABA0551018959634

KAPSĒTU MAKSĀJUMIEM  Swedbank konts LV66HABA0551035565140


Draudzei nav Sabiedriskā labuma organizācijas statuss


Laulību noslēgšana un laulību iesvēte Dubultu draudzē

   Laulība ir Dieva iestādījums.  Katram kristietim laulību pienākas slēgt Baznīcā paredzētā kārtībā.   Laulība ir savienība mūža garumā.  Stājoties laulībā jāapzinās, ka dotais solījums būs jāpilda “līdz nāve jūs šķirs”. Noslēgt laulību baznīcā nozīmē, ka   jūs solāties dzīvot kristīgu laulības dzīvi ,  t.i., praktizēt kristīgo ticību gan individuāli, gan arī laulībā un ģimenē.

Kādi ir priekšnoteikumi, lai kristīgi noslēgtu laulību luteriskajā Baznīcā?

 1. Lai stātos kristīgā laulībā, Jums jābūt luteriskās Baznīcas locekļiem, kuri ir gan kristīti, gan iesvētīti, kā arī ir reģistrēti draudzē un nav no draudzes atskaitīti.
 2. Abiem laulību kandidātiem jābūt brīviem, t.i., neprecētiem vai atraitņiem, kuri nav saistīti ar citu personu laulību solījumā (informāciju attiecībā uz šķirteņiem lasiet lapas apakšā).
 3. Līdzās noteiktajai Baznīcas kārtībai jāievēro arī visas valsts likuma prasības.

   Pirms noslēgt laulību mūsu draudzē, iesaku pārdomāt sekojošo: laulības ir Jūsu lēmums, kuram jūs lūdzat Baznīcas svētību un aizlūgšanu. Mācītājs sniedz gan īpašu pirmslaulību konsultāciju, gan arī konsultācijas pēc laulībām.

Laulību noformēšanas kārtība

 1.  Saruna ar mācītāju un laulību datuma rezervēšana;
 2. Izziņas izņemšana no Dzimtsarakstu nodaļas un iesniegšana draudzes kancelejā. (Laulību ceremonija drīkst notikt ne agrāk kā mēnesi pēc izziņas izsniegšanas datuma, un izziņa ir derīga 6 mēnešus no izsniegšanas datuma.)

 3. Laulību iesnieguma noformēšana (ne vēlāk kā mēnesi pirms laulībām). Tas ir pieejams šeit ;

 4. Jāuzrāda derīgs peronu apliecinošs dokuments – pase vai personas apliecība (abiem);

 5. Apmēram mēnesi pirms laulību ceremonijas draudzes kontā (kasē) ir jāsamaksā ziedojums.

 6. Ja neesat mūsu draudzes locekļi, tad:

  6.1. jāiesniedz iesvētes apliecības kopijas;

  6.2 mācītāja izziņa no draudzes, kurai pieder, par to, ka nav iebildumu, lai laulātos Dubultu draudzē.

 7. Uz laulību ceremoniju līdzi ir jābūt derīgām pasēm , vai personas apliecībām. Savādāk laulību reģistrācija nav iespējama.

Praktiski jautājumi

   Tomēr ir arī praktiski jautājumi, kuri jānoskaidro un jāsakārto pirms laulībām. Laulības dievnamā var notikt ļoti vienkārši – bez īpašas dievnama sakārtošanas un ceremonijas (mūzika, ziedi). Tomēr daudzi pāri izvēlas, lai šis svarīgais dzīves notikums būtu īpaši izcelts un labi paliktu atmiņā gan Jums, gan Jūsu viesiem. Tāpēc pārdomājot Jūsu mīlestības svētku dienu, iesakām izvērtēt sekojošu mūsu pieredzi un piedāvātās iespējas.

 • Pušķošana . Parasti dievnams laulību ceremonijai tiek īpaši pušķots. Mūsu dievnams prasa īpašu pieredzi, lai ziedu rotājumi nekonfliktētu ar dievnama interjeru. Tāpēc dievnama pušķošanu organizē pati draudze. Ja ir kādas īpašas vēlmes, to izrunājiet ar mācītāju.
 • Muzikālais noformējums. Laulību ceremonijā parasti spēlē ērģeles. Ja Jūs vēlaties citu muzikālo noformējumu, tas ir iespējams,saskaņot ar mācītāju.
 • Lūdzu Jūsu laulību organizētājiem norādīt, ka mūsu baznīcā un pie baznīcas  bērt rīsus un ziedlapiņas ir aizliegts!
 • Fotogrāfam/filmētājam  savas ieceres pirms ceremonijas ir jāsaskaņo ar mācītāju. Viesiem fotografēt, pametot savas vietas, ir nepieņemami un traucējoši. Aizliegts fotografēt grēksūdzes un absolūcijas laikā. Pārējos gadījumos fotografēšana ir jāsaskaņo ar mācītāju.
 • Ziedojums par laulībām. Ziedojums laulību ceremonijai ir EUR 350.00, kurā iekļauta pušķošana, ērģelnieka honorārs, telpu sagatavošana, mācītāja laiks, baznīcas telpu noma. Draudzes locekļiem ir iespējams laulāties arī svētdienas dievkalpojuma laikā, par ko netiek prasīta nekāda maksa. Draudzes saimnieciskā dzīve pastāv no draudzes locekļu ziedojumiem. Laulājoties draudzes locekļi parasti dod draudzei ziedojumu. Ja esat nolēmuši ziedot, to var izdarīt 2 veidos: iemaksājot draudzes kasē, vai ar bankas pārskaitījumu ar norādi „par laulībām”.

Laulības iesvēte

   Ja jums jau ir reģistrēta laulība dzimtsarakstu nodaļā, bet vēlaties to iesvētīt baznīcā un izlūgties Dieva svētību savai laulībai, tad arī to ir iespējams izdarīt Dubultu baznīcā. Šajā gadījumā jums ir jātiekas ar mācītāju un jāaizpilda iesniegums draudzei par laulības iesvēti. Tas ir pieejams šeit. . Aizpildītu iesniegumu jāatnes uz draudzes kanceleju. Ziedojums par laulību iesvēti ir tāds pats, kā par laulības ceremoniju. Dievkalpojuma laikā ir iespēja iesvētīt laulību bez maksas.


Dievkalpojumi notiek
svētdienās plkst.
11:00
un ceturtdienās plkst.
19:00
draudzes mācītājs Arnis Bušs

29102673


mācītāja pieņemšana – ceturtdienās pirms dievkalpojuma; lūgums pieteikties telefoniski, Whatsapp, SMS

draudzes priekšnieks
Jānis Jurķis

26464297
JanisJurkis@gmail.com

Irēna Jeršova
draudzes lietvede
29269071

Edīte Alpe
draudzes ērģelniece


DRAUDZES KANCELEJAS UN KAPU PĀRVALDES DARBA LAIKI:
pirmdiena – piektdiena
 no 10.00 līdz 14.00 draudzes mājas kancelejā
tālrunis 67755807

Gunārs Freimanis
kapu un īpašumu pārzinis

29117054

(individuālām sarunām lūdzu pieteikties telefoniski)

Zane Štāle
Kapsētu pārvaldes kasiere lietvede
67755807
zane.stale123@gmail.com

Aina Zandarte
Kapsētu mērniece
67755807 pārvaldes darba laikā

Rekvizīti kapsētu maksajumiem:
Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas
Dubultu draudze
Reģ. Nr. 90000106272
Baznicas iela 13, Jūrmala, LV-2015
AS “Swedbank” HABA22LB
LV66HABA 055 103 556 514 0

_____________________________________


 

Copyright © 2008; Created by MB Studija »