Svētdarbība
Baznīca
Pasākumi draudzē
Alfa
Atskats
Jaunieši
DIAKONIJA
Svētdienas skola
Mūzika
Lūgšanu vajadzības
Lasītava
KLAUSĪTAVA
Kontakti
Norādes
Māsu draudzes
PALĪDZĪBAS LŪGUMI
Veidlapas
Datu anketa
Adrese:
Baznīcas iela 13,
Dubulti, LV-2015
Jūrmala

Tālrunis:
67755807 - draudzes māja,
kanceleja/ kapsētu pārvalde

e-pasts:


Dievkalpojumu tiešraides un ieraksti, aktuālā informācija:


Draudzes rekvizīti

Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas Dubultu draudze  Reģ. Nr. 90000106272,
Baznīcas iela 13, Dubulti, Jūrmala, LV-2015,
t. 67755807


ZIEDOTĀJIEM:
Swedbank konts LV81HABA0551018959634

KAPSĒTU MAKSĀJUMIEM  Swedbank konts LV66HABA0551035565140


Draudzei nav Sabiedriskā labuma organizācijas statuss


Dubultu Alfa

Alfa kurss Dubultos notiek divās sezonās – pavasara un rudens.
2024. gadā pavasara Alfa sāksies 14. februrī.
Vakara sākums 18:30 draudzes mājā Bznīcas ielā 13

Ja tevi interesē atrast sev svarīgas atbildes, tad šis kurss ir domāts tieši tev! Varbūt - tavam draugam? Bet varbūt - jums abiem?!  Esat aicināti pieteikties un pievienoties kursam! Tas ir kā doties aizraujošā piedzīvojumu ekspedīcijā – sākumā prasa apņēmību un drosmi, pēc tam sniedzot nezūdošu prieku par iegūto – atklāto un piedzīvoto! 
 Alfa piedāvā iepazīties ar kristīgās ticības pamatiem un drošu, draudzīgu vidi diskusijām par būtiskajiem dzīves jautājumiem, kā arī iegūt jaunus draugus. Alfa ir atvērts, nekonfesionāls kurss, kura beidzējs var pats izvēlēties, ko darīt pāc tam – vai pievienoties draudzei un – kurai. Lai kļūtu par pilntiesīgu mūsu draudzes locekli, pēc Alfas nepieciešams apmeklēt 4-5 katehēzes tēmām veltītās nodarbības un saņemt kristību un iesvētību.  Daudzi pēc Alfas beigšanas vēlas būt par palīgiem nākamajos kursos, piedzīvojot kalpošanas prieku un vēl ciešāku sadraudzību un garīgu izaugsmi.

Katehisma nodarbību pamatā ir M. Lutera “Mazā katehisma” tēmas – 10 Dieva baušļi, Ticības apliecība, „Mūsu Tēvs“ lūgšana un citas ikdienas lūgšanas, Sakramenti, draudze un dievkalpojums. Kā vienmēr, ir iespējams arī gūt ieskatu draudzes dzīvē un draudzes nozaru darbībā. Būs arī ekskursija pa baznīcu!
Katehēzes nodarbības ir nepieciešamas visiem, kas gatavojas kristībai un iesvētei, bet ļoti ieteicamas arī visiem pārējiem kursa dalībniekiem, pat, ja tās kādreiz jau dzirdētas — tajās katru reizi var atklāt sev kaut ko jaunu un noderīgu!

Lūgums PIETEIKTIES dalībai ALFA kursā
Jautājumi par ALFU


Kas ir Alfa  

Alfa kurss paredzēts ikvienam, kurš vēlas aiz ikdienas ierastības cikliem ieraudzīt ko vairāk, vēlas rast atbildes uz vissvarīgākajiem savas dzīves jautājumiem.

Kurss būs Tev aktuāls, ja vēlies iepazīt kristietību, esi jauns kristietis, nesen pievienojies draudzei, vēlies atsvaidzināt pamatzināšanas kristīgajā ticībā, esi garīgās pasivitātes situācijā, šaubies un neesi vēl skaidri izšķīries par savu piederību kristīgajai baznīcai un draudzei.
Alfa 11 nedēļu laikā 15 nodarbībās nepiespiestā un praktiskā formā iepazīstina ar kristīgās ticības pamatiem. Alfa arī būtiski palīdz draudžu locekļiem gan atdzīvināt savu ticību, iemācoties stāstīt par to citiem, kas ir Jēzus Kristus dotā misijas uzdevuma piepildījums, gan arī atrast savu vietu un kalpošanas veidu draudzē.

Kā atklāj neskaitāmas liecības, cilvēki caur Alfu atrod jaunu prieku dzīvē, sasvstarpējās attiecībās un jaunaklātajā mīlestībā uz Dievu, kas radikāli izmaina dzīvi.
/Kšištofa stāsts/
 
Alfas saturs
Lūk - lekciju tēmas katrai Alfas nedēļai.  Pēc tematiskās lekcijas noklausīšanās
 dalībnieki mazajās grupās brīvā stilā apmainās viedokļiem, rosina jautājumus:
 
1. nedēļa - ievadlekcija - "Vai ir dzīvē vēl kas vairāk?" 

2. nedēļa - "Kas ir Jēzus?" 

3. nedēļa - "Kāpēc Jēzus mira?" 

4. nedēļa - "Kā es varu būt pārliecināts par savu ticību?" 

5. nedēļa - "Kāpēc un kā man lūgt?" 

6. nedēļa - "Kāpēc un kā man lasīt Bībeli?" 

7. nedēļa - "Kā Dievs mūs vada?" 
/ Nedēļas nogales izbraukuma sesija
8. nedēļa- " Kā es  pretoties ļaunumam?"
9. nedēļa  - "Kāpēc un kā mums stāstīt citiem?" 

10. nedēļa  - "Vai Dievs dziedina šodien?" 

11. nedēļa - "Kam man Baznīca?"
 
Kursa vidū notiek īpaša nedēļas nogale izbraukumā, kad lielāka uzmanība tiek pievērsta Dieva Trīsvienības Svētā gara Personai
un tās darbībai un visā pilnībā var izpausties Alfas raksturīgie elementi - sadraudzība, slavēšana un pielūgsme, aizlūgšanas, diskusijas, jautrība (daudz jautrības:-) un atpūta pie dabas.
Nedēļas nogales sesijas lekciju tēmas ir šīs:
- "Kas ir Svētais Gars?" 

- "Ko Svētais Gars dara?"

- "Kā es varu tikt piepildīts ar Svēto Garu?" 

- "Kā man vislabāk izmantot turpmāko dzīvi?"

Vakara norise: vakariņas, mūzika, uzruna, pārrunas mazajās grupās, tā ilgums divarpus stundas 18:30 – 21:00
Alfa ir bez maksas, taču tās rīkošanā ir izmaksas, tāpēc dalībniekiem ir iespēja ziedot iknedēļas vakariņām.

Ienāc Latvijas Alfas vietnē!
Izpēti centrālās Alfas saitu!

Dievkalpojumi notiek
svētdienās plkst.
11:00
un ceturtdienās plkst.
19:00
draudzes mācītājs Arnis Bušs

29102673


mācītāja pieņemšana – ceturtdienās pirms dievkalpojuma; lūgums pieteikties telefoniski, Whatsapp, SMS

draudzes priekšnieks
Jānis Jurķis

26464297
JanisJurkis@gmail.com

Irēna Jeršova
draudzes lietvede
29269071

Edīte Alpe
draudzes ērģelniece


DRAUDZES KANCELEJAS UN KAPU PĀRVALDES DARBA LAIKI:
pirmdiena – piektdiena
 no 10.00 līdz 14.00 draudzes mājas kancelejā
tālrunis 67755807

Gunārs Freimanis
kapu un īpašumu pārzinis

29117054

(individuālām sarunām lūdzu pieteikties telefoniski)

Zane Štāle
Kapsētu pārvaldes kasiere lietvede
67755807
zane.stale123@gmail.com

Aina Zandarte
Kapsētu mērniece
67755807 pārvaldes darba laikā

Rekvizīti kapsētu maksajumiem:
Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas
Dubultu draudze
Reģ. Nr. 90000106272
Baznicas iela 13, Jūrmala, LV-2015
AS “Swedbank” HABA22LB
LV66HABA 055 103 556 514 0

_____________________________________


 

Copyright © 2008; Created by MB Studija »