Šī lapa ir izdrukāta no LELB Dubultu draudze
Interneta adrese:
http://dubultu-draudze.lelb.lv/?ct=koncerti&fu=read&id=71

2. starptautiskais ērģeļmūzikas festivāls "Vox angelica"


2009.09.22 08:38

2. starptautiskais ērģeļmūzikas festivāls "Vox angelica" veltīts Dubultu evaņģēliski lutersikās baznīcas simtgadei

Ar Jūrmalas pilsētas domes un Kultūrkapitāla fonda atbastu  Jūrmalā, Dubultu ev. lut. baznīcā no 3. līdz 25. oktobrim notiks 2. starptautiskais ērģeļmūzikas festivāls Vox angelica. Festivāls veltīts baznīcas simtgadei – 1909. gada 3. oktobrī notika Dubultu ev. lut. baznīcas iesvētes dievkalpojums, savukārt 2009. gada 3. oktobrī plkst. 16.00  šo svētku dienu atzīmēsim ar festivāla atklāšanas koncertu.  Vēstures gaitā ir mainījušies laikmeti un varas, tām līdzi – arī uzskati un attieksme pret kultūras un mākslas vērtībām. Šajā, mūsu valstij un tautai ekonomiski grūtajā laikā ir svarīgi ikvienam apzināties sevi kā iepriekšējo paaudžu atstāto garīgo, mākslas un kultūras bagātību mantinieku. Mākslā savijas kopā laikmeti un laikmeti izkristalizē mākslas vērtības.

      Festivāla atklāšanas koncerts J. S. Bahs laikmetu variācijās ir kā liecība vēstures un mākslas vērtību saskarsmei caur J. S. Baha vārda un mūzikas ietekmi uz nākošo gadsimtu mūziku. Koncertā skanēs ne tikai J.S. Baha oriģinālmūzika, bet arī 19. gadsimta komponista Ferenca Lista Prelūdija un fūga par BACH tēmu, latviešu komponista  Romualda Jermaka  skaņdarbs Noktirne (veltījums J. S. Baham) korim, solistam un ērģelēm, kā arī Tālivalža Ķeniņa Korāļkantāte par J. S. Baha tēmām soprānam, jauktajam korim, mežragam, trompetei un ērģelēm. Koncertā piedalīsies jauktais koris Sonore, diriģents Mārtiņš Ozoliņš, dziedātāja Inga Šļubovska (soprāns), ērģelnieki Diāna Jaunzeme, Kristīne Adamaite un Tālivaldis Deksnis, kā arī Jānis Ivuškāns (trompete) un Arvidas Valakjavičus (mežrags) .

      Festivāla gaitā notiks četri koncerti, katrs no tiem ar savu īpašu programmu un izpildītāju sastāvu.

      Koncertā Trīsreiz divi... 10.oktobrī, piedalīsies  trīs Latvijas ērģelnieku pāri – dueti: Tālivaldis Deksnis un Edīte Alpe, Aigars un Ilze Reiņi, Jānis un Iveta Pelšes. Pirmo reizi visi trīs ērģelnieku pāri uzstāsies vienā koncertā! Programmā būs mūzika ērģelēm četrrocīgi (G.Merkela, E. Grīga, M. Ravēla, N. Hakima skaņdarbi). Bez tam atraktīvo ērģelnieku spēli četrrocīgi būs iespējams vērot arī ekrānā!

      18. oktobrī koncertu Ērģeļu solo spēlēs festivāla īpašais viesis, ērģelnieks no Vācijas,  Vīlands Meinholds (Wieland Meinhold).  

      Festivāla noslēguma koncerts Svētku mūzika notiks 25. oktobrī un tajā muzicēs Latvijas mūzikas akadēmijas metālpūšamo instrumentu kvintets BRASS. LV Jāņa Retenaisa vadībā un ērģelnieks Tālivaldis Deksnis. Metālpūšaminstrumentu un ērģeļu saspēle rada īpašu svētku gaisotni, arī koncerta programma būs svētku mūzikas pilna  - skanēs G. F. Telemana Heroiskā mūzika, Riharda Štrausa Festival Procession  (Svētku procesija), Z. Karg – Elerta  Music for a Festival (Mūzika svētkiem),

G. F. Hendeļa Aleluja u.c. skaņdarbi.

Ieeja visos koncertos par ziedojumiem festivāla norisei.

Paldies visiem festivāla atbalstītājiem- interneta portālam  TV NET, Ģimenes TV, laikrakstiem Jūrmalas nedēļa un Jūrmalas ziņas, kā arī Dārza centram Lielupe par dāvātiem ziediem!

Programma:

Sestdien 3. oktobrī, plkst. 16.00 

Festivāla atklāšanas koncerts 

J. S. Bahs laikmetu variācijās 

Piedalās:

jauktais koris Sonore diriģents Mārtiņš Ozoliņš,

Inga Šļubovska (soprāns),

Diāna Jaunzeme, Kristīne Adamaite un

Tālivaldis Deksnis (ērģeles).

Jānis Ivuškāns (trompete)

Arvidas Valakjavičus (mežrags) 

Programmā: 

J.S. Bahs                    – Prelūdija un fūga Es dur

Romualds Jermaks    -  Noktirne (veltījums J. S. Baham) korim,                    

                                        solistam un ērģelēm.

Ferencs Lists             – Prelūdija un fūga par BACH tēmu

Tālivaldis Ķeniņš       -  Korāļkantāte par J. S. Baha tēmām soprānam,       

                                       jauktajam korim, mežragam, trompetei un ērģelēm.


Sestdien, 10. oktobrī plkst. 17.00 

Koncerts Trīsreiz divi... 

Piedalās trīs Latvijas ērģelnieku pāri – dueti:

Tālivaldis Deksnis un Edīte Alpe

Aigars un Ilze Reiņi

Jānis un Iveta Pelšes  

Progammā: 

Mūzika ērģelēm četrrocīgi:

E. Grīgs         - 2. svīta Pērs Gints

G. Merkels    - Sonāte

M. Ravēls     - Spāņu rapsodijas (J. Pelšes pārlikums ērģelēm)

N. Hakims     - Rapsodija diviem ērģelniekiem

Svētdien, 18. oktobrī plkst. 17.00 

Koncerts Ērģeļu solo 

Spēlē ērģelnieks no Vācijas Vīlands Meinholds

                                              (Wieland Meinhold) 

Programmā:

G. F. Hendelis, Dž. Bulls, Č. Dž. Stenlijs, T. Tomkinss, H. Persels

un ērģelnieka  V. Meinholda improvizācija

Svētdien, 25. oktobrī plkst. 17.00 

Festivāla noslēguma koncerts

Svētku mūzika 

Piedalās: LMA metālpūšamo instrumentu kvintets

BRASS LV 

vadītājs Jānis Retenais

Tālivaldis Deksnis (ērģeles) 

Programmā:

G. F. Telemanis  - Heroiskā mūzika

J. S. Bahs            - Fūga g-moll

Rihards  Štrauss    - Festival Procession

Serls Vraits           - Fantāzija par korāļa tēmu     

Z. Karg – Elerts     - Praise the Lord (music for a Festival)

G. F. Hendelis       - Aleluja

Festivālu atbalsta Jūrmalas pilsētas dome un Valsts Kultūrkapitālfonds.

Informatīvais atbalsts –  TV NET, Ģimenes TV un laikraksts Jūrmalas nedēļa.

Ziedus dāvina – Dārza centrs Lielupe.